Uvjeti prodaje

OPĆI UVJETI PRODAJE

Ovi uvjeti definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije proizvoda ponuđenih na www.organic-impulse.com

Prodavatelj proizvoda je ORGANIC IMPULSE j.d.o.o. za trgovinu i usluge, Zvonimirova 21, 10410 VELIKA GORICA, OIB 55318698937

Kupac proizvoda je posjetitelj Internet prodavaonice koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Nakon izrade i potvrde narudžbe, na e-mail kojim ste se registrirali kao kupac dobiti ćete e-mail potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane ORGANIC IMPULSE. Potvrda se generira automatski od strane servera te prosljeđuje kupcu u trenutku potvrde narudžbe. Ukoliko ne dobijete ovakvu poruku, molimo provjerite:

  • da li je poruka u vašem Junk/Spam folderu
  • da li je vaš mailbox pun
  • da li se artikli nalaze u vašoj košarici nakon prijave na stranicu ORGANIC IMPULSE te u tom slučaju ponovite proces naručivanja.

PLAĆANJE

Cijene proizvoda izražene su eurima i u kunama, PDV uključen u cijenu. Kupac je dužan izvršiti uplatu sredstava u roku od sedam dana od odabira proizvoda. U suprotnom, ponuda će se automatski poništiti o čemu će Kupac biti obaviješten na e-mail adresu koju je unio prilikom registracije. U slučaju da Kupac izvrši uplatu na vrijeme, a ne dobije obavijest na e-mail adresu koju je unio prilikom registracije, dužan je u roku od dva dana o tome obavijestiti Prodavatelja. Kupac se obvezuje naručene proizvode s troškovima dostave platiti virmanski na račun ORGANIC IMPULSE. Erste & Steiermaerkische Banka, IBAN HR8024020061100889127. Novčana obveza koju Kupac plaća putem pružatelja platne usluge smatrat će se namirenom s danom kada je pružatelj platne usluge primio od kupca nalog za plaćanje i kada je taj nalog postao neopoziv u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje platni promet. Kupoprodajni ugovor je sklopljen u trenutku primitka plaćanja. Plaćanje pouzećem moguće je samo u Hrvatskoj.

POŠTARINA I OTPREMA

Proizvode dostavlja HRVATSKA POŠTA. Kupcu će narudžba biti isporučena na adresu koju Kupac naznači prilikom kupovine. Proizvodi su pakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati. Dostava je besplatna samo u Hrvatskoj. Za sve ostale države zaračunavamo trošak dostave prema važećem cjeniku HRVATSKE POŠTE.

POVRAT I REKLAMACIJA KUPLJENIH PROIZVODA

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u sljedećim slučajevima:

  • isporuka proizvoda koji nisu naručeni
  • isporuka proizvoda kojima je istekao rok trajanja
  • isporuka proizvoda koji ima grešku ili oštećenje

Pri primitku proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene proizvode s računom, ako nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo. U slučaju nemogućnosti isporuke drugog proizvoda, Prodavatelj će nadoknaditi Kupcu vrijednost proizvoda koju više nije u mogućnosti isporučiti. Ukoliko Kupac ima opravdanu reklamaciju isporučenih proizvoda, dužan je o tome pisano obavijestiti Prodavatelja te vratiti proizvode u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju, u protivnom gubi pravo na povrat. Prodavatelj će izvršiti povrat sredstava ili zamjenu proizvoda u roku od trideset radnih dana od dana primitka vraćenog proizvoda po odobrenoj reklamaciji. U slučaju povrata sredstava, Prodavatelj će Kupcu vratiti samo uplaćeni iznos predmeta kupoprodaje, a ne i dodatne troškove (dostave, bankovnog transfera novca i sl.) koji su proizašli iz kupoprodaje.

PRIGOVORI I ŽALBE

U skladu s čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj se obvezuje omogućiti Kupcu podnošenje pisanog prigovora i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak. Nadalje, Prodavatelj se obvezuje omogućiti Kupcu podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu: ORGANIC IMPULSE, Zvonimirova 21, 10410 VELIKA GORICA ili na  info@organic-impulse.com. Prodavatelj će u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

ROK ZA ISPUNJENJE

Prodavatelj se obvezuje ispuniti ugovor o kupoprodaji bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora s time da proces izrade proizvoda, pakiranja i dostave počinje kada su svi proizvodi unutar narudžbe dostupni, a najkasnije deset radnih dana od primitka uplate. Ako Prodavatelj ne može ispuniti ugovor u tom roku, o tome će bez odgode pisanim putem obavijestiti Kupca, a Kupac može Prodavatelju ostaviti naknadni rok za ispunjenje ugovora, odabrati zamjenski proizvod ili pisanim putem izjaviti da raskida ugovor.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ugovor, u roku od 14 dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Izjavu o raskidu ugovora Kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora i to elektroničkim putem na e-mail adresu Prodavatelja: info@organic-impulse.com

Učinak jednostranog raskida ugovora

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. Prodavatelj će Kupcu izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju. Prodavatelj će izvršiti povrat plaćenog služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Kupac mora snositi samo izravne troškove povrata robe te je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod korišten, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Ako je Kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega nema mogućnosti povrata proizvoda, osim u slučaju reklamacije proizvoda. U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

IZDAVANJE RAČUNA

Račun i za fizičku i za pravnu osobu izdaje se i šalje zajedno s proizvodima. Kupac je dužan unijeti potrebne podatke za izdavanje računa prilikom naručivanja.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Materijalne nedostatke proizvoda stranke će rješavati sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

ROK VALJANOST PROIZVODA I NJIHOVO KORIŠTENJE

Svi proizvodi na stranici Prodavatelja su prirodni i rok valjanosti svih proizvoda naveden je na deklaraciji proizvoda. Prodavatelj ne odgovara za eventualne reakcije na koži do kojih bi moglo doći korištenjem proizvoda jer nema uvid u individualna zdravstvena stanja kupaca. Svi sastojci koji se koriste u našim proizvodima nalaze se u opisu proizvoda. Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za korištenje informacija objavljenih na stranicama Internet prodavaonice.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

Zaštita privatnosti opisuje kako Prodavatelj postupa s Vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja Internet prodavaonice. Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Prodavatelj sazna tijekom Vašeg korištenja Internet prodavaonice. Prodavatelj će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti.

IZMJENE

Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila, te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena i obvezuje se obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adrese koje su upisali prilikom registracije.

REGISTRACIJA

Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije, dužni ste odmah ažurirati Vaš korisnički račun kako biste nas obavijestili o nastalim promjenama.